معنی و ترجمه کلمه key to tape به فارسی key to tape یعنی چه

key to tape


کامپيوتر : کليد به نوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها