معنی و ترجمه کلمه keying material به فارسی keying material یعنی چه

keying material


مواد اصلى رمز
علوم نظامى : مواد مورد لزوم براى رمز کردن کلمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها