معنی و ترجمه کلمه kill به فارسی kill یعنی چه

kill


ارام کردن ،تلف شدن ،تلفات ،کشتن ،بقتل رساندن ،ذبح کردن ،ضايع کردن
علوم مهندسى : کشتن اهک
کامپيوتر : حذف کردن
قانون ـ فقه : به قتل رساندن
ورزش : محکم
علوم نظامى : منفجر کردن از بين بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها