معنی و ترجمه کلمه killing به فارسی killing یعنی چه

killing


قتل ،توفيق ناگهانى ،کشنده( مج ).دلربا
قانون ـ فقه : کشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها