معنی و ترجمه کلمه kiloton weapon به فارسی kiloton weapon یعنی چه

kiloton weapon


جنگ افزار يک کيلوتنى
علوم نظامى : جنگ افزار اتمى که قدرت انفجار ان برابر هزار تن تى ان تى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها