معنی و ترجمه کلمه kinematographic به فارسی kinematographic یعنی چه

kinematographic


سينماتوگرافى ،سينمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها