معنی و ترجمه کلمه kinetics به فارسی kinetics یعنی چه

kinetics


سينتيک ،جنبش شناسى
علوم مهندسى : علم جنبش و نيرو
شيمى : سينتيک
ورزش : سينتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها