معنی و ترجمه کلمه king's gambit به فارسی king's gambit یعنی چه

king's gambit


ورزش : گامبى شاه شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها