معنی و ترجمه کلمه king's spear به فارسی king's spear یعنی چه

king's spear


بوته سريش ،برواق ،(قسمى ) نرگس ،سوسن سفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها