معنی و ترجمه کلمه kink به فارسی kink یعنی چه

kink


تاب دادن ،گره زدن ،گره ،گير،تاب ،ويژه گى ،فرريز،غش ،حمله ناگهانى ،پيچيدن ،پيچ خوردگى
علوم مهندسى : تاب
عمران : پيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها