معنی و ترجمه کلمه kissing comfit به فارسی kissing comfit یعنی چه

kissing comfit


نقل خوشبو،شيرينى معطر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها