معنی و ترجمه کلمه kitchen stuff به فارسی kitchen stuff یعنی چه

kitchen stuff


لوازم اشپزخانه( بويژه سبزيجات) ،اخال ،اشغال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها