معنی و ترجمه کلمه knead clay by hand (to) به فارسی knead clay by hand (to) یعنی چه

knead clay by hand (to)


خمير کردن
معمارى : مشته پيچيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها