معنی و ترجمه کلمه knee jerk reflex به فارسی knee jerk reflex یعنی چه

knee jerk reflex


روانشناسى : بازتاب پرش زانو

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها