معنی و ترجمه کلمه kneeing به فارسی kneeing یعنی چه

kneeing


ورزش : خطاى سد کردن راه حريف با زانو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها