معنی و ترجمه کلمه knelt به فارسی knelt یعنی چه

knelt


گذشته و قسمت سومkneel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها