معنی و ترجمه کلمه knight of the shears به فارسی knight of the shears یعنی چه

knight of the shears


درزى ،خياطى کردن ،دوزندگى کردن ،لباس دوختن براى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها