معنی و ترجمه کلمه knowledge is power به فارسی knowledge is power یعنی چه

knowledge is power


دانايى توانايى است ،توانابودهرکه دانابود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها