معنی و ترجمه کلمه knowlege representation به فارسی knowlege representation یعنی چه

knowlege representation


نمايش اگاهى
کامپيوتر : نمايش دانش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها