معنی و ترجمه کلمه kopje به فارسی kopje یعنی چه

kopje


(درافريقاى جنوبى ) پشته ،تپه کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها