معنی و ترجمه کلمه kundt's rule به فارسی kundt's rule یعنی چه

kundt's rule


روانشناسى : قاعده کونت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها