معنی و ترجمه کلمه l.f. به فارسی l.f. یعنی چه

l.f.


الکترونيک : بسامد کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها