معنی و ترجمه کلمه labiate به فارسی labiate یعنی چه

labiate


(.گ.ش ).داراى گلى که لبه جامش شکافته ،وابسته بگياهان لب شکافته ،لب شکافته کردن لب دار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها