معنی و ترجمه کلمه labor (=labour) به فارسی labor (=labour) یعنی چه

labor (=labour)


کارگر
قانون ـ فقه : عامل کار در توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها