معنی و ترجمه کلمه labor agreement به فارسی labor agreement یعنی چه

labor agreement


موافقتنامه کار
بازرگانى : قرارداد کار

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها