معنی و ترجمه کلمه labor boycott به فارسی labor boycott یعنی چه

labor boycott


تحريم کار
بازرگانى : دست از کار کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها