معنی و ترجمه کلمه labor intensive goods به فارسی labor intensive goods یعنی چه

labor intensive goods


بازرگانى : کالاهاى کاربر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها