معنی و ترجمه کلمه labor organization به فارسی labor organization یعنی چه

labor organization


بازرگانى : سازمان کارگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها