معنی و ترجمه کلمه labyrinthine به فارسی labyrinthine یعنی چه

labyrinthine


پر پيچ و خم ،پر شکنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها