معنی و ترجمه کلمه laced column به فارسی laced column یعنی چه

laced column


عمران : ستون مشبک با بستهاى چپ و راست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها