معنی و ترجمه کلمه lacerated به فارسی lacerated یعنی چه

lacerated


دريده ،ريش ،دل ازرده ،خاطر ازرده ،قلب مجروح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها