معنی و ترجمه کلمه laciniated به فارسی laciniated یعنی چه

laciniated


)laciniate(چاک دار،دندانه دار،شکافته ،حاشيه دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها