معنی و ترجمه کلمه lack of incentive به فارسی lack of incentive یعنی چه

lack of incentive


نبود انگيزه
بازرگانى : فقدان انگيزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها