معنی و ترجمه کلمه lackvt به فارسی lackvt یعنی چه

lackvt


نداشتن ،فاقدبودن ،کم داشتن ،نيازمندبودن ،احتياج داشتن ،کم بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها