معنی و ترجمه کلمه lacquey به فارسی lacquey یعنی چه

lacquey


)lackey(پادو،فراش ،چاکرى کردن ،نوکرى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها