معنی و ترجمه کلمه laden به فارسی laden یعنی چه

laden


مملو،بارگيرى شده ،پر)por( ،سنگين بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها