معنی و ترجمه کلمه ladle crane به فارسی ladle crane یعنی چه

ladle crane


جراثقال پاتيل ريخته گرى
علوم مهندسى : جراثقال چمچه ريخته گرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها