معنی و ترجمه کلمه lady bird به فارسی lady bird یعنی چه

lady bird


( )lady beetle(ج.ش ).سوسک خانوادهCoccinellidae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها