معنی و ترجمه کلمه lag of phase به فارسی lag of phase یعنی چه

lag of phase


الکترونيک : تاخير فاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها