معنی و ترجمه کلمه lagate a latere به فارسی lagate a latere یعنی چه

lagate a latere


نماينده پاپ که داراى اختيارات کامل باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها