معنی و ترجمه کلمه laigh به فارسی laigh یعنی چه

laigh


زمين پست ،حفره ،گودى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها