معنی و ترجمه کلمه laisser faire به فارسی laisser faire یعنی چه

laisser faire


)laissez faire(عدم مداخله ،سياست عدم مداخله دولت دراموراقتصادى ،سياست اقتصادازاد،بى بند وبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها