معنی و ترجمه کلمه laissez faire به فارسی laissez faire یعنی چه

laissez faire


)laisser faire(عدم مداخله ،سياست عدم مداخله دولت دراموراقتصادى ،سياست اقتصادازاد،بى بند وبار
بازرگانى : ازادى مطلق اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها