معنی و ترجمه کلمه lambda-scorpii به فارسی lambda-scorpii یعنی چه

lambda-scorpii


عقرب ،لاندا - کژدم
نجوم : شوله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها