معنی و ترجمه کلمه laminated fiber sheet به فارسی laminated fiber sheet یعنی چه

laminated fiber sheet


ورق فيبر متورق
علوم مهندسى : پر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها