معنی و ترجمه کلمه lamp bulb efficiency به فارسی lamp bulb efficiency یعنی چه

lamp bulb efficiency


الکترونيک : بازده لامپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها