معنی و ترجمه کلمه lampblack به فارسی lampblack یعنی چه

lampblack


دوده چراغ ،سياه يکدست ،با دوده سياه کردن
علوم مهندسى : دوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها