معنی و ترجمه کلمه land arm mode به فارسی land arm mode یعنی چه

land arm mode


علوم نظامى : سيستم کامپيوترى کنترل دستى و خودکار فرود هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها