معنی و ترجمه کلمه land breeze به فارسی land breeze یعنی چه

land breeze


باد خشکى
علوم نظامى : باد ساحلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها