معنی و ترجمه کلمه land-carriage به فارسی land-carriage یعنی چه

land-carriage


بار کشى زمينى ،حمل و نقل خشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها